2015/09/07

FENCE OF DEFENSE - digitaglam

01. Paranoia no kiken na iriguchi 
02. digitaglam
03. 9.9.9
04. PEACE LOVIN' MAN
05. ASIAN LUNCH
06. BRAIN DANCE
07. Deep Kiss
08. Lies & Reason
09. kurosu roodo pazuru
10. chishiki no terorizumu
11. mu jōken kanzen kōfuku
12. kanbi
13. koi no dokusaisha
14. deji
15. PLASTIC AGE'90

Sexto álbum de FENCE OF DEFENSE, del año 1991.

Download Mirrors: divShare ; 1fincher ; MEGA

Support this artist /このアーティストをサポートして

No hay comentarios: